01
Żegnaj szkoło, witajcie wakacje!!!
 
czytaj
01
Hawajski Dzień Dziecka
 
czytaj

Zapraszamy do Galerii!!!

01
80 rocznica bitwy o Monte Cassino
 
czytaj

Zapraszamy do Galerii!

01
Zakończenie roku dla maturzystów
 
czytaj

Zapraszamy do Galerii!!!

01
Premiera "Pamiętnika narkomanki"
 
czytaj

Zapraszamy do Galerii!!!

01
Dzień Otwarty 2024
 
czytaj

Zapraszamy do Galerii!!!

01
Dzień Patrona
 
czytaj

Zapraszamy do Galerii!!!

Rekrutacja

Kryteria rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

Kryteria rekrutacji do VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego

 

im.  gen. J. Sowińskiego w Częstochowie
 na rok szkolny 2024/2025

 

 Podstawa prawna: • Ustawa z dnia 14.12.2016r. – Prawo oświatowe – Rozdział 6 art. 130 – 164 „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkól
  i publicznych placówek ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)

 

 • Rozporządzenie MEN z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów  (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431)

 

 

I. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2024/2025

 

Klasa

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

Przedmioty uzupełniające

Drugi język obcy

Przedmioty
z których oceny będą przeliczane na punkty

A – gr.1

 

język polski

geografia

język angielski

edukacja medialna

 

j. francuski

język polski, matematyka, język angielski oraz jeden przedmiot do wyboru z: wiedza o społeczeństwie,  geografia, informatyka

A – gr.2

 

geografia

wiedza o społeczeństwie

język angielski

 

edukacja informatyczna

j. hiszpański

język polski, matematyka, język angielski oraz jeden przedmiot do wyboru z: wiedza o społeczeństwie,  geografia, informatyka

B – gr.1

 

biologia

chemia

język angielski

 

pierwsza pomoc

j. włoski

język  polski, matematyka, język angielski oraz jeden przedmiot do wyboru z: biologia, chemia,  edukacja dla bezpieczeństwa

B – gr.2

 

biologia

język polski

język angielski

 

edukacja medialna

 

j. niemiecki

język  polski, matematyka, język angielski oraz jeden przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, wiedza
o społeczeństwie


II. Kryteria rekrutacji

 

1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku rekrutacji – 200 punktów.

 

2. Liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu ósmoklasisty maksimum – 100 punktów.

 

3. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, wynik przedstawiony w procentach z:

 

a)     języka polskiego i matematyki – mnoży się przez 0,35.

 

b)    języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3.

 

4. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu:

 

a)     celującym  -  przyznaje się po18 punktów;

 

b)    bardzo dobrym  -  przyznaje się po 17 punktów;

 

c)     dobrym -  przyznaje się po 14 punktów;

 

d)    dostatecznym  -  przyznaje się po 8 punktów;

 

e)     dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

 

5. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się
7 punktów.

 

6. W przypadku przeliczania na punkty osiągnięć uzyskanych w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych szczególnych osiągnięć  można uzyskać maksymalnie
18 punktów (szczegółowe informacje dotyczące przyznawania punktów za osiągnięcia zawarte są w Rozporządzeniu MEN z dnia 18  listopada 2022 r.)

 

7. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym  na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

 

8. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia MEN z dnia 18  listopada 2022 r.

 


 

III. Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

 

  • od 13 maja 2024r. do 17 czerwca 2024r. do godziny 15:00 – składanie wniosków,
   w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami
  • od 21 czerwca 2024r. do 5 lipca 2024r. do godziny 15:00 – uzupełnienie wniosku
   o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje

 

  • 12 lipca 2024r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

  • od 12 lipca 2024r. do 18 lipca 2024r. do godziny 15:00 – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału  świadectwa ukończenia szkoły
   i  oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

 

  • 19 lipca 2024r. do godziny 14:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

IV. Terminy w postępowaniu uzupełniającym

 

 

  • od 22 lipca 2024r. do 25 lipca 2024r. do godziny 15:00 – składanie wniosków
   o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami
  • 2 sierpnia 2024r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

  • od 2 sierpnia 2024r. do 8 sierpnia 2024r. do godziny 15:00 – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału  świadectwa ukończenia szkołyi  oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  • 9 sierpnia 2024r.  do godziny 14:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

 

V. Informacje dodatkowe

 

 

1. Przed zaakceptowaniem zasad rekrutacji kandydat zobowiązany jest zapoznać się
z komunikatami oraz wzorami dokumentów dotyczącymi  rekrutacji umieszczonymi na stronie szkoły www.8los.pl

 

2. Do szkoły obowiązuje rekrutacja elektroniczna.

 

3. Do wniosku o przyjęcie do szkoły kandydaci załączają:  • 2 zdjęcia (podpisane na odwrocie)

 

  • kartę zdrowia4. Dokumenty do szkoły należy składać w teczce wypełnionej według wzoru zamieszczonego na stronie szkoły  www.8los.pl

 

 

 

 

 

Oświadczenia do rekrutacji

W załączniku do pobrania  oświadczenia

Oferta edukacyjna 2024/2025

Warto wiedzieć:

Przekaż 1,5 % podatku dla VIII LOS :)

 

 

czytaj wiecej

Oferta edukacyjna 2024/2025

czytaj wiecej

Trzymaj forme z 8 LOS

czytaj wiecej
Wszelkie prawa zastrzeżone przez VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe
Projekt i realizacja: logo media Media Essence / mediaessence.pl

Ta strona używa pliki cookies (ciasteczka). W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej o możliwościach zmiany ustawień przeglądarki internetowej znajdziesz tutaj.