01
Dzień Otwarty 2024
 
czytaj

Zapraszamy do Galerii!!!

01
Dzień Patrona
 
czytaj

Zapraszamy do Galerii!!!

01
Dzień Romanofonii
 
czytaj

Zapraszamy do Galerii!!!

01
Spotkanie z Mikserem
 
czytaj

Zapraszamy do Galerii!!!

01
Kolędowanie w VIII LOS
 
czytaj

Zapraszamy do Galerii!!!

Rekrutacja

Kryteria rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

Kryteria rekrutacji do VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego

 

im.  gen. J. Sowińskiego w Częstochowie
 na rok szkolny 2024/2025

 

 Podstawa prawna: • Ustawa z dnia 14.12.2016r. – Prawo oświatowe – Rozdział 6 art. 130 – 164 „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkól
  i publicznych placówek ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)

 

 • Rozporządzenie MEN z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów  (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431)

 

 

I. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2024/2025

 

Klasa

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

Przedmioty uzupełniające

Drugi język obcy

Przedmioty
z których oceny będą przeliczane na punkty

A – gr.1

 

język polski

geografia

język angielski

edukacja medialna

 

j. francuski

język polski, matematyka, język angielski oraz jeden przedmiot do wyboru z: wiedza o społeczeństwie,  geografia, informatyka

A – gr.2

 

geografia

wiedza o społeczeństwie

język angielski

 

edukacja informatyczna

j. hiszpański

język polski, matematyka, język angielski oraz jeden przedmiot do wyboru z: wiedza o społeczeństwie,  geografia, informatyka

B – gr.1

 

biologia

chemia

język angielski

 

pierwsza pomoc

j. włoski

język  polski, matematyka, język angielski oraz jeden przedmiot do wyboru z: biologia, chemia,  edukacja dla bezpieczeństwa

B – gr.2

 

biologia

język polski

język angielski

 

edukacja medialna

 

j. niemiecki

język  polski, matematyka, język angielski oraz jeden przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, wiedza
o społeczeństwie


II. Kryteria rekrutacji

 

1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku rekrutacji – 200 punktów.

 

2. Liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu ósmoklasisty maksimum – 100 punktów.

 

3. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, wynik przedstawiony w procentach z:

 

a)     języka polskiego i matematyki – mnoży się przez 0,35.

 

b)    języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3.

 

4. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu:

 

a)     celującym  -  przyznaje się po18 punktów;

 

b)    bardzo dobrym  -  przyznaje się po 17 punktów;

 

c)     dobrym -  przyznaje się po 14 punktów;

 

d)    dostatecznym  -  przyznaje się po 8 punktów;

 

e)     dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

 

5. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się
7 punktów.

 

6. W przypadku przeliczania na punkty osiągnięć uzyskanych w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych szczególnych osiągnięć  można uzyskać maksymalnie
18 punktów (szczegółowe informacje dotyczące przyznawania punktów za osiągnięcia zawarte są w Rozporządzeniu MEN z dnia 18  listopada 2022 r.)

 

7. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym  na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

 

8. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia MEN z dnia 18  listopada 2022 r.

 


 

III. Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

 

  • od 13 maja 2024r. do 17 czerwca 2024r. do godziny 15:00 – składanie wniosków,
   w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami
  • od 21 czerwca 2024r. do 5 lipca 2024r. do godziny 15:00 – uzupełnienie wniosku
   o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje

 

  • 12 lipca 2024r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

  • od 12 lipca 2024r. do 18 lipca 2024r. do godziny 15:00 – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału  świadectwa ukończenia szkoły
   i  oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

 

  • 19 lipca 2024r. do godziny 14:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

IV. Terminy w postępowaniu uzupełniającym

 

 

  • od 22 lipca 2024r. do 25 lipca 2024r. do godziny 15:00 – składanie wniosków
   o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami
  • 2 sierpnia 2024r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

  • od 2 sierpnia 2024r. do 8 sierpnia 2024r. do godziny 15:00 – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału  świadectwa ukończenia szkołyi  oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  • 9 sierpnia 2024r.  do godziny 14:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

 

V. Informacje dodatkowe

 

 

1. Przed zaakceptowaniem zasad rekrutacji kandydat zobowiązany jest zapoznać się
z komunikatami oraz wzorami dokumentów dotyczącymi  rekrutacji umieszczonymi na stronie szkoły www.8los.pl

 

2. Do szkoły obowiązuje rekrutacja elektroniczna.

 

3. Do wniosku o przyjęcie do szkoły kandydaci załączają:  • 2 zdjęcia (podpisane na odwrocie)

 

  • kartę zdrowia4. Dokumenty do szkoły należy składać w teczce wypełnionej według wzoru zamieszczonego na stronie szkoły  www.8los.pl

 

 

 

 

 

Oświadczenia do rekrutacji

W załączniku do pobrania  oświadczenia

Oferta edukacyjna 2024/2025

Warto wiedzieć:

Przekaż 1,5 % podatku dla VIII LOS :)

 

 

czytaj wiecej

Oferta edukacyjna 2024/2025

czytaj wiecej

Trzymaj forme z 8 LOS

czytaj wiecej
Wszelkie prawa zastrzeżone przez VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe
Projekt i realizacja: logo media Media Essence / mediaessence.pl

Ta strona używa pliki cookies (ciasteczka). W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej o możliwościach zmiany ustawień przeglądarki internetowej znajdziesz tutaj.