01
Kolędowanie w VIII LOS
 
czytaj

Zapraszamy do Galerii!!!

01
Dyskoteka andrzejkowa
 
czytaj

Zapraszamy do Galerii!!!

01
Dyniowy konkurs
 
czytaj

Zapraszamy do Galerii!!!

01
Dzień Nauczyciela 2023
 
czytaj

Zapraszamy do Galerii!!!

01
Europejski Dzień Języków
 
czytaj

Zapraszamy do Galerii!!!

Klauzula informacyjna do formularza kontaktowego 

 


 


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), w skrócie RODO informujemy, że:


 


TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA


Administratorem danych osobowych jest VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe
w Częstochowie


DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA


Z administratorem danych można skontaktować się w następujący sposób:  1. listownie na adres siedziby administratora: ul. Worcella 22, 42-202 Częstochowa

  2. telefonicznie pod numerem: 34 364 27 62

  3. za pośrednictwem poczty elektronicznej: lo8@edukacja.czestochowa.pl

  4. d.  przez elektroniczną skrytkę podawczą ePUAP na adres skrytki: lo8czwa


 


DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH


Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl lub telefonicznie pod numerem 34 370 63 14.


 


CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA


Dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia z Panem/Panią komunikacji za pomocą:


poczty elektronicznej, formularza kontaktowego  lub Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP), jeśli zainicjuje Pan/Pani taką komunikację.


Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w związku z ustawą z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych oraz ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.


 


   


 ODBIORCY DANYCH


Odbiorcami do których mogą być przekazane Pana/Pani dane osobowych będą podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Pana/Pani dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń[1] oraz podmiot, z którym administrator zawarł umowę na świadczenie związanych
z użytkowanymi systemami informatycznymi.


 


OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH


Pana/Pani dane będą przetwarzane do momentu realizacji konkretnej sprawy, w której zostały zebrane oraz do celów archiwalnych przez czas określony w przepisach prawa, zgodnie
z  Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.


PRAWA PODMIOTÓW DANYCH


Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora:  1. dostępu do swoich danych;

  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  4. usunięcia danych osobowych;

  5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych.


PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO


Gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).


INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH


Pana/Pani dane są niezbędne, aby umożliwić administratorowi prowadzenie komunikacji
z Panem/Panią. Niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością jej prowadzenia.


 


INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYCJI, W TYM O PROFILOWANIU


Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
i nie będą profilowane.


 


POLITYKA PRYWATNOŚCI


Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowie zostały określone w Polityce Prywatności http://8los.pl/polityka-prywatnoscinbsp.html


[1] Sytuacja dotyczy głównie podmiotów świadczących usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w tym m.in. ePUAP w związku z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych.


  


Warto wiedzieć:

Oferta edukacyjna 2023/2024

czytaj wiecej

Trzymaj forme z 8 LOS

czytaj wiecej

MRM 


Adrianna Krysian i Jacek Chęciński rezprezentuja naszą szkołę w Młodzieżowej Radzie Miasta 

czytaj wiecej
Wszelkie prawa zastrzeżone przez VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe
Projekt i realizacja: logo media Media Essence / mediaessence.pl

Ta strona używa pliki cookies (ciasteczka). W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej o możliwościach zmiany ustawień przeglądarki internetowej znajdziesz tutaj.